Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF): Faglitterær formidlingspraksis

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) ønsker å støtte masterstudenter innen humaniora og samfunnsfag som ønsker å analysere og skrive masteroppgaver om pågående endringer i faglitterær formidlingspraksis ved norske universiteter og høyskoler.

Foto: colourbox.com

UTLYSNING AV UTREDNINGSMIDLER fra NFF

Støtte kan gis i form av et masterstipend eller honoreres etter nærmere avtale. Et stipend vil normalt være på 15.000 pr. semester.

Masterstudenter inviteres til å ta kontakt og å sende inn skisser til prosjektbeskrivelse og prosjektplan. Det anbefales at man tar kontakt med NFF allerede FØR prosjektskisser er sendt inn til godkjenning på instituttene. Fra 2017 ønsker NFF at prosjekter som det søkes for tar utgangspunkt i ett av følgende stikkord/tema:

  • Faglig formidling på norsk. Konsekvenser av tellekanter og digitale formidlingsstrategier.
  • Norske vitenskapelige tidsskrifter i den digitale tid.
  • Digitale læremidler og kompendieproduksjon ved norske universiteter.
  • Fra norsk til engelsk: Språk, skrivestrategier, kompetanser og bruk av oversettere ved norske universiteter.
  • Open Access og nye finansieringsformer for faglitterære forfattere og oversettere (for eksempel crowdfunding).
  • Litterær kvalitet i vitenskapsformidling.
  • Vitenskap og offentlighet i den digitale tidsalder: fragmentering eller formidling?
  • Språkpolitikk og forskningspolitikk: Strid eller samsvar?
  • Den opphavsrettslige stilling for vitenskapelig ansatte ved UiO.

Søknad og stipend

Støtte kan gis i form av et masterstipend eller honoreres etter nærmere avtale. Et stipend vil normalt være på 15.000 pr. semester.

NFF kan tilby bi-veileder og faglig oppfølging av prosjekter.

Til vurdering ønsker vi en skisse til prosjektbeskrivelse (maks 5 sider) og en foreslått fremdriftsplan.

Medfølgende en CV, karakterutskrift og kontaktinformasjon til antatt hovedveileder.

Løpende søknadsbehandling.

Henvendelse via Vitenskapsbutikken - vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Emneord: Europeisk kultur, Journalistikk, Lektorprogrammet, Pedagogikk, Medievitenskap, Nordiske studier, Statsvitenskap, Sosiologi
Publisert 6. juni 2016 09:16 - Sist endret 23. aug. 2017 12:18