Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) er et uavhengig, tverrfaglig forskningsinstitutt. Vår kjernekompetanse er helhetlige og robuste analyser av sted og styring innen utvalgte politikkfelt.
 
NIBR er tilknyttet CIENS og holder til i Forskningsparken på Blindern. Mer om NIBR på våre hjemmesider.

Hvert semester lyser Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ut samarbeidsmuligheter for masterstudenter, som ønsker å skrive oppgave knyttet til deres forskningsområder.