Norsk institutt for by- og regionsforskning ønsker samarbeid med masterstudenter

Hvert semester lyser Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ut samarbeidsmuligheter for masterstudenter, som ønsker å skrive oppgave knyttet til deres forskningsområder.

Fotoillustrasjon: NIBR

Hva kan NIBR tilby?

NIBR har et bredt samfunnsfaglig forskningsfelt og ønsker å knytte til seg masterstudenter som instituttet jobber med.

NIBRS kompetanseområder er:

NIBR har også omfattende internasjonal forskning i Sør-og Øst-Afrika, Sør-og Sørøst-Asia, Latinamerika, Øst-Europa, Eurasia og Sentral-Europa på flere av områdene vi forsker på i Norge: demokrati og styresett, by, helse og velferd, klima og miljø. I tillegg forsker NIBR på næringspolitikk og naturressursforvaltning.

 
Er du interessert i å diskutere faglige muligheter? Ta kontakt med aktuell forsker eller forskningssjef.

Hvordan søker du?

Etter å ha knyttet kontakt med forsker eller forskningssjef sender du en kort søknad til instituttet.
 
Send kortfattet søknad inkludert opplysninger om
  • navn, adresse, telefon og e-post
  • studiested, navn på veileder, oppstart/planlagt innlevering
  • Navn på forsker/forskningssjef du har vært i kontakt med ved NIBR
Du må legge ved søknaden:
  • prosjektbeskrivelse (1-3 sider)
  • karakterutskrift
Det kan bli aktuelt å kalle kandidater inn til et kort intervju. I tillegg til at prosjektet må ligge innenfor NIBRs fagområder, legger vi vekt på faglig kvalitet.
 
Søknaden merkes 'Studentsøknad' og sendes nibr@nibr.no
Send også kopi til vitenskapsbutikken@sv.uio.no, slik at vi holder oversikt over UiOs søkere.

 

Emneord: Asia- og Midtøsten-studier, Europeiske språk, Gender Studies, Medievitenskap, Pedagogikk, Human Geography, Samfunnsøkonomi, Sosialantropologi, Sosiologi, Spesialpedagogikk, Special Needs Education, Statsvitenskap, Peace and Conflict Studies, Organisasjon ledelse og arbeid, Teknologi innovasjon og kunnskap, Society Science and Technology in Europe
Publisert 18. nov. 2015 10:13 - Sist endret 16. des. 2019 14:56