Norsk jernbanemuseum

Norsk jernbanemuseum (NJM) har siden 1896 hatt som oppgave å dokumentere jernbanens historie i Norge og dens rolle for utviklingen av det norske samfunnet. Museet er et friluftsmuseum og ligger på Hamar, på Martodden ved Mjøsa.

Norsk jernbanemuseum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, og skal tjene samfunnet, dets utvikling samt være åpent for publikum. Museet samler inn, forsker, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed. Norsk jernbanemuseum eies og finansieres av Jernbanedirektoratet.

Les mer på Norsk jernbanemuseums hjemmeside.

Norsk jernbanemuseum har som oppgave å dokumentere jernbanens historie i Norge og dens rolle for utviklingen av det norske samfunnet. Museet samler inn, forsker, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.