Norsk jernbanemuseum: Temaer for masteroppgaveprosjekter

Norsk jernbanemuseum har som oppgave å dokumentere jernbanens historie i Norge og dens rolle for utviklingen av det norske samfunnet. Museet samler inn, forsker, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.

Foto: Norsk jernbanemuseum

Identitet og «korpsånd» blant ansatte i jernbanen

Foto: Digitalt museum: Jernbanens musikkorps på Hamar fotografert i 1903
Foto: Digitalt museum: Jernbanens musikkorps på Hamar fotografert i 1903.

De ansatte i jernbanen var tidlig ute med å se seg selv som en ny og viktig yrkesgruppe med spesielle kvalifikasjoner. Ansatte langs en banestrekning hadde ofte et svært godt samhold og dannet blant annet egne hobby- og interesseforeninger, musikkorps og idrettslag. Innenfor det omfattende arkivmaterialet, samt fotomaterialet, som er tilgjengelig rundt tematikken er det mange muligheter til forskning.

Noen eksempler på hva forskningen kan omhandle:

  • Forskningen kan for eksempel knyttes til bestemte steder og/eller banestrekninger.
  • Forskningen kan knyttes til bestemte jernbaneforeninger og -lag, for eksempel avholdsforeningene, fotballagene og yrkesgruppelagene etc.
  • Kvinnenes arbeidsforhold og arbeidshverdag i NSB: Lenge ble kvinner diskriminert i arbeidslivet, også i NSB. Kvinner ble ekskludert fra lag og foreninger, de var lavere lønnet og for mange inneholdt arbeidshverdagen usynliggjøring, blottstillelse og latterliggjøring. Kvinnene ble sjeldent forfremmet – lenge var kontoristinne den høyeste stillingen en kvinne kunne få. Mange av de kvinnelige ansatte jobbet med renhold, men det var først på 1950-tallet at de kunne få fast ansettelse.  
  • Velferdsordninger for jernbaneansatte: Jernbanen var særdeles tidlig ute med velferdsordninger for de ansatte. De hadde blant annet egen tannlegeordning, bedriftslege, sykekasse og egen bank. Ved jernbanen ble også folk uten utdannelse ansatt. Dette ga folk fra fattigere lag, uten særlige ressurser, muligheten til å arbeide seg opp og frem.

Samlingsforvaltning

Foto: Digitalt museum: Plakat i plast fra 1950 – 1960.

Vi mangler planer for konservering av flere typer gjenstander og har i tillegg flere potensielle kandidater for praktiske konserverings- eller reproduksjonsarbeider.

  • Norsk jernbanemuseum har en svært kompleks gjenstandssamling, med et spenn fra store lokomotiver, til billetter i papir (eller sågar elfenben) og bygningsmodeller.
  • Jernbanemateriell har ofte flere materialtyper som tre, metaller, glass, tekstiler og gummi som utsettes for forskjellige miljøfaktorer og påkjenninger. Det er særlig behov for kunnskap om plastkonservering. 
  • Industridesign var høyt verdsatt i jernbanens tidligere historie og detaljrikdommen er stor.

Kontakt Vitenskapsbutikken for informasjon om aktuelle kontaktpersoner.

Emneord: Arkeologi og konservering, Europeisk kultur, Historie, Museologi og kulturarvstudier
Publisert 28. sep. 2018 11:55 - Sist endret 31. okt. 2019 08:58