Oslo universitetssykehus

”Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkningen i hovedstadsområdet” er et samhandlingsprosjekt mellom følgende parter: Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Vestre Viken HF, Helseinstitusjoner i Oslo kommune og bydelene i Oslo.