Bruk av anabole androgene steroider

Hvordan hormonelle svingninger assosiert med syklisk bruk av anabole androgene steroider påvirker atferd, hjerne-, -hjerte og karfunksjon?

Foto: Colourbox

Prosjektbeskrivelse

Vi ønsker nå å invitere deg til å delta i en forskningsstudie som skal undersøke hvordan hormonelle svingninger assosiert med syklisk bruk av anabole androgene steroider (AAS) påvirker atferd, hjerne-, -hjerte og karfunksjon.

Studien vil kunne gi ny kunnskap om psykiske, kognitive og atferdsmessige konsekvenser av syklisk AAS bruk, og om påvirkning på hjerne, hjerte og blodomløp.

Undersøkelsene inkluderer MR skanning av hjernen, kardiovaskulær undersøkelse, blodprøvetaking, urinprøve, nevropsykologisk undersøkelse og intervju. I tillegg ønsker vi at du fyller ut noen spørreskjema.

Du finner også mer informasjon på prosjektets hjemmeside

Forskningsstudiens undersøkelser er utarbeidet og gjennomføres som et samarbeid mellom flere OUS klinikker, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og med bidrag fra forskere ved Harvard Medical School.

Hvis du er interessert i å delta, har spørsmål eller ønsker å høre mer om studien, kan du ta dirkete kontakte på telefon eller e-post.

 

ASTRID BJØRNEBEKK

Prosjektleder og forsker

Nasjonal kompetansetjeneste - TSB Oslo Universitetssykehus askrbj@ous-hf.no

Prosjektmail: steroider@ous-hf.no

Tel: 469 59 791

 

Emneord: Psykologi
Publisert 1. apr. 2019 13:56 - Sist endret 1. apr. 2019 14:06