Redd Barna

Redd Barna er en organisasjon for barns rettigheter. Vår visjon er en verden der alle barn får innfridd sine rettigheter til beskyttelse, utvikling og deltakelse.

Et sentralt mål for vårt arbeid er å gi barn en trygg oppvekst og beskyttelse mot krenkelser og seksuelle overgrep – også på nettet. Les mer om vårt arbeid for et tryggere internett for barn.

Hva er betydningen av Redd Barnas leksehjelpstilbud, både hva gjelder læring og sosial atferd?

Redd Barna ønsker å knytte kontakt med masterstudenter som vil skrive sin masteroppgave om barn og unges seksuelle utprøving på internett.