Redd Barna: Betydningen av leksehjelp

Hva er betydningen av Redd Barnas leksehjelpstilbud, både hva gjelder læring og sosial atferd?

Foto: Redd Barna

Bakgrunn

Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. Det kan være ulike årsaker til dette. Redd Barna har derfor etablert leksehjelpsgrupper ved tre ulike skoler i Oslo. Den første leksehjelpsgruppa ble etablert i 2012.

Leksehjelpstilbudet er ukentlig og består av en time leksehjelp etterfulgt av en time med aktivitet. De frivillige leksehjelperne er ansvarlig for å koordinere og gjennomføre leksehjelp og aktivitet, samt kommunikasjon og samarbeid med skolen. Ansatte fra Redd Barna har en veiledende rolle og står for rekruttering og opplæring av de frivillige og noe overordnet kontakt med skolen.

Prosjektbeskrivelse

Redd Barna ønsker å gjennomføre en kartlegging av vårt leksehjelpstilbud for barn og unge. Målet med kartleggingen er å få en bedre forståelse av hvilken betydning tilbudet har for barn som deltar, samt se på hvordan organisasjonen bedre kan tilrettelegge for frivillig arbeid. Det er ønskelig at masteroppgaven avdekker i hvilken grad leksehjelptimen bidrar til økt læring og mestring av skoleoppgaver, og hvorvidt aktivitetstimen styrker barnas sosiale ferdigheter. Oppgaven kan formes på flere ulike måter og kan være relevant for studenter som studerer pedagogikk eller sosiolog og sosialantropologi. 

Datagrunnlag

Det kreves at studenten selv samler inn data til oppgaven. Redd Barna vil sette studenten i kontakt med de tre skolene slik at vedkommende kan innhente samtykke fra foreldre for at barna deltar som informanter, og for å komme i kontakt med lærere som kan bidra som informanter.

Redd Barna vil være tilgjengelig for å dele erfaringer og gi innsikt i aktiviteten og organisasjonen.

Emneord: Pedagogikk, Psykologi, Sosialantropologi, Sosiologi, Organisasjon ledelse og arbeid
Publisert 2. juni 2017 15:30 - Sist endret 23. aug. 2017 10:02