Redd barna: Ungdom – seksuell utprøving – nettvett

Redd Barna ønsker å knytte kontakt med masterstudenter som vil skrive sin masteroppgave om barn og unges seksuelle utprøving på internett.

Foto: Redd Barna/Christina Krüger

Prosjektbeskrivelse

Barn og ungdoms søken etter oppmerksomhet, spenning og sex på nettet kan øke ungdoms sårbarhet for å bli utsatt for seksuelle krenkelser og overgrep. Barn og unge kan ofte være villige til å ta større risiko på nettet enn ellers, selv om mange av dem har god kjennskap til regler for trygg og ansvarlig nettbruk. Det kan skyldes at barn og unge har en opplevelse av å være anonyme på nettet, og at de ofte er i en trygg hjemmesituasjon mens utprøvingen pågår.

Redd Barna ønsker å knytte kontakt med masterstudenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor følgende temaområder;

  • Barn og unges bruk av sosiale medier og deres egen forståelse av risiko
  • Seksualisering og kommersialisering av barndommen
  • Evaluering av konkrete nettvettiltak
  • Hjelpeapparatets forutsetninger for å håndtere ungdoms risikoatferd og overgrep på nettet
Emneord: Kriminologi, Medievitenskap, Pedagogikk, Psykologi, Rettssosiologi, Sosialantropologi, Sosiologi, Spesialpedagogikk
Publisert 16. sep. 2020 11:40 - Sist endret 16. sep. 2020 11:40