Rodeo Arkitekter AS

Rodeo er et ungt og tverrfaglig arkitektkontor bestående av samfunnsvitere, arkitekter og urbanister. Den tverrfaglige tilnærming gjenspeiler et engasjement for å styrke forholdet mellom arkitektur, byplanlegging og det samfunnet vi lever i for å skape mer levedyktige prosjekter og et mer bærekraftig samfunn. Miljømessig, økonomisk og sosialt. Det er her, i grenselandet mellom sosiale og materielle strukturer, Rodeo har spesialisert seg med særegen kompetanse blant norske arkitektkontorer. Mer om våre prosjekter finnes på vår hjemmeside.

Hvordan kan vi forstå sammenhenger og forhold mellom den bygde byen og det levde livet - mellom materiell og sosial struktur?