Rodeo Arkitekter AS

Rodeo er et ungt og tverrfaglig arkitektkontor bestående av samfunnsvitere, arkitekter og urbanister. Den tverrfaglige tilnærming gjenspeiler et engasjement for å styrke forholdet mellom arkitektur, byplanlegging og det samfunnet vi lever i for å skape mer levedyktige prosjekter og et mer bærekraftig samfunn. Miljømessig, økonomisk og sosialt. Det er her, i grenselandet mellom sosiale og materielle strukturer, Rodeo har spesialisert seg med særegen kompetanse blant norske arkitektkontorer. Mer om våre prosjekter finnes på vår hjemmeside.