RORG-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et samarbeid blant norske, frivillige organisasjoner som med informasjonsstøtte fra Norad driver folkeopplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle utviklingspolitiske temaer knyttet til globale miljø- og utviklingsspørsmål.

Samarbeidet omfatter en rekke ulike organisasjoner, fra store humanitære bistandsorganisasjoner, kirkelige organisasjoner og nasjonale nettverk for kvinne- og ungdomsorganisasjoner, til solidaritetsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og norske avdelinger av ulike internasjonale nettverk. Mer informasjon på våre hjemmesider.