Oljefondet, etikk og bærekraftig utvikling

RORG-samarbeidet har forslag til en rekke tema om oljefondet og bærekraftig utvikling. 

Prosjektbeskrivelse

Statens pensjonsfond utland (SPU), som oftest omtalt som «oljefondet», er verdens største statlige investeringsfond. I kraft av sin størrelse kan fondet spille en global lederrolle og påvirke bl.a. storselskaper, andre store investeringsfond og globale standarder knyttet til bærekraftig utvikling, herunder bl.a. næringsliv og menneskerettigheter, klima og miljø o.s.v. Etter at de etiske retningslinjene for fondet ble innført i 2004 har forvaltningen blitt omtalt som en internasjonal «gullstandard» for slike fond, FNs arbeidsgruppe for menneskerettigheter og næringsliv har sagt at oljefondet er «best i verden» (selv om mye kan gjøres bedre) på dette feltet og beslutningen om bl.a. uttrekk av kull og olje blir fulgt nøye av sentrale næringslivsaktører over hele verden.

Aktuelle problemstillinger

RORG-samarbeidet ønsker å knytte kontakt med masterstudenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor følgende områder;

  • Hvordan gjøre de umulige mulig? Sivilsamfunnets rolle som politisk pådriver for forvaltningen av oljefondet?
  • Norads informasjonsstøtteordning som redskap i arbeidet for etisk og ansvarlig forvaltning av oljefondet.
  • Samspillet mellom sivilsamfunnet og andre aktører innenfor politikk, media og forskning/akademia i arbeidet med etisk og ansvarlig forvaltningen av oljefondet.
  • Oljefondet – etisk og ansvarlig, men upolitisk?
  • Oljefondets globale «fotavtrykk» som ansvarlig forvalter når det gjelder menneskerettigheter og næringsliv, miljø og klima.
  • Forvaltningen av oljefondet – fortsatt en global «gullstandard»?
  • Oljefondets forventningsdokumenter – bidrar de til at forventningene innfris?

Bakgrunn

Som nettverk av norske organisasjoner med finansiering fra Norad (informasjonsstøtte) har vi de siste årene jobbet mye med å dokumentere resultater av denne støtten på sentrale utviklingspolitiske politiske temaer over tid:

  1. Forvaltningen av oljefondet (1997-2017)  
  2. Kampen mot skatteparadis og skatteflukt (1998-2018).

RORG har samlet mye stoff og historiske linjer som kan være et godt utgangspunkt for masterstudenter, som også kan komme til nytte for oss, våre medlemsorganisasjoner og Norad.

Artikelen 20 år med oljefondsetikk - hva nå? gir god bakgrunnsinformasjon for de som ønsker å finne interessante problemstillinger. Her finner du også rapporten: Etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond - utland (SPU) 1997-2017. Resultater av Norads informasjonsstøtte.

Emneord: Development Environment and Cultural Change, Human Geography, Society Science and Technology in Europe, Sosialantropologi, Statsvitenskap, Teknologi innovasjon og kunnskap, Historie
Publisert 12. feb. 2019 13:48 - Sist endret 22. okt. 2020 11:23