Kampen om skatteparadiser

Hvilken rolle har sivilsamfunnets spilt som politisk pådriver i kampen mot skatteparadiser og skatteflukt?

Prosjektbeskrivelse

- Det er gjennom skatt at bistand en dag vil bli overflødig, skrev Norads direktør, Jon Lomøy, på NRK ytring sommeren 2018. Fortsatt vokser imidlertid den ulovlig kapitalflukten fra Afrika raskt og tapper landene der for enorme summer, som langt overgår det de mottar i bistand. I kjølvannet av finanskrisen i 2008 har skatteunndragelse i økende grad blitt en trussel også mot vestlige velferdsstater. Sentralt i denne utviklingen står skatteparadisene og en økende hemmeligholdsindustri som muliggjør lovlig og ulovlig skatteunndragelse i stor skala. Denne utviklingen har særlig skutt fart i kjølvannet av Den kalde krigen, der vinnerne i den økonomiske globaliseringen, storselskaper og rike enkeltpersoner, har utviklet stadig mer sinnrike systemer for å unndra seg skatt.

 

Norsk og internasjonalt sivilsamfunn, med nettverk som Attac, Tax Justice Network (TJN) og Publish What You Pay (PWYP), har stått sentralt i arbeidet med å sette slike spørsmål på den utviklingspolitiske dagsorden. Sivilsamfunnet spilte også en sentral rolle da Norge i årene etter 2008 bidro til å sette fokus på dette og løfte kunnskapen internasjonalt. Fortsatt er motkreftene sterke, men kampen mot skatteparadiser og skatteflukt står i dag sentralt i arbeidet for FNs bærekraftsmål og Agenda 2030.

Aktuelle problemstillinger

RORG-samarbeidet ønsker å knytte kontakt med masterstudenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor følgende områder;

  • Hvordan gjøre de umulige mulig? Sivilsamfunnets rolle som politisk pådriver i kampen mot skatteparadiser og skatteflukt (1998-)
  • Norads informasjonsstøtteordning som redskap for å sette kampen mot skatteparadiser og skatteflukt på den utviklingspolitiske dagsorden.
  • Samspillet mellom sivilsamfunnet og andre aktører innenfor politikk, media og forskning/akademia i arbeidet mot skatteparadiser og skatteflukt.
  • Sivilsamfunnet som produsenter av kunnskap og løsningsforslag i kampen mot skatteparadiser og skatteflukt.

Bakgrunn

Som nettverk av norske organisasjoner med finansiering fra Norad (informasjonsstøtte) har vi de siste årene jobbet mye med å dokumentere resultater av denne støtten på sentrale utviklingspolitiske politiske temaer over tid.

Les også rapporten "Resultater av Norads informasjonsstøtteordningen. Tema:skatteflukt og skatteparadis 1998-2018"

Emneord: Historie
Publisert 5. feb. 2019 15:30 - Sist endret 13. feb. 2019 15:36