Senter for seniorpolitikk

Senter for seniorpolitikk er et nasjonalt kompetansesenter som skal stimulere til at virksomhetene har et seniorperspektiv i egen personalpolitikk og ledelse, og at flere seniorer kan fortsette lenger i arbeid. Senter for seniorpolitikk skal bidra til

  • å synliggjøre seniorer som en viktig ressurs for norsk arbeidsliv
  • at flere virksomheter integrerer seniorperspektivet i personalpolitikk og ledelse
  • økt interesse for å arbeide lenger
  • økt forståelse i samfunnet for betydningen av at flere jobber lenger

For nærmere informasjon, se våre nettsider.

Senter for seniorpolitikk skal fremskaffe, utvikle og formidle kunnskap og erfaringer til virksomheter, arbeidstakere og organisasjoner i norsk arbeidsliv. Oppdatert kunnskap kan bidra til flere gode, inkluderende og attraktive arbeidsplasser, som igjen styrker mulighetene for at flere seniorer både kan, og vil, fortsette lenger i arbeid.