Seniorpolitikk i arbeidslivet

Sist endret 2. sep. 2020 14:31 av Barbro Kolbjørnsrud
Sist endret 3. sep. 2020 16:08 av lise-drift@uio.no

Senter for seniorpolitikk skal fremskaffe, utvikle og formidle kunnskap og erfaringer til virksomheter, arbeidstakere og organisasjoner i norsk arbeidsliv. Oppdatert kunnskap kan bidra til flere gode, inkluderende og attraktive arbeidsplasser, som igjen styrker mulighetene for at flere seniorer både kan, og vil, fortsette lenger i arbeid.

Sist endret 2. sep. 2020 14:31 av Barbro Kolbjørnsrud