Hva skal til for at flere kan forlenge sine yrkeskarrierer?

Senter for seniorpolitikk skal fremskaffe, utvikle og formidle kunnskap og erfaringer til virksomheter, arbeidstakere og organisasjoner i norsk arbeidsliv. Oppdatert kunnskap kan bidra til flere gode, inkluderende og attraktive arbeidsplasser, som igjen styrker mulighetene for at flere seniorer både kan, og vil, fortsette lenger i arbeid.

Foto: colourbox.com

Prosjektbeskrivelse

Vi ønsker å bistå mastergradsstudenter som vil skrive masteroppaver om tema/problemstillinger innen fagfeltet.

 

Aktuelle tema/problemstillinger:

  • Hva er god seniorpolitikk i arbeidslivet? Hvilke strategier innen arbeidsgiverpolitikken har utvalgte virksomheter for at flere seniorer kan fortsette lenger i arbeidslivet?

  • Kartlegging av årsaker til tidligpensjonering i utvalgte virksomheter eller yrker

  • Kartlegging av aldersdiskriminering i arbeidslivet

  • Aldring og arbeid, hva fremmer aktiv aldring i arbeidslivet?

  • Hvordan kan vi utvikle solidaritet mellom generasjonene i arbeidslivet?

  • Demografisk utvikling og samfunnsøkonomi; betydningen av eldre yrkesaktive og deres bidrag for å styrke forutsetningene for dagens velferdssamfunn?

  • Kompetanse og livslang læring som strategi for lengre yrkeskarrierer

  • Etter- og videreutdanning for 55+. Hva fremmer og hemmer livslang læring i praksis?

  • Pensjoneringsatferd – hva er viktige begrunnelser for å avslutte arbeidsforhold vs. drivkrefter for å fortsette i arbeid

  • Motivasjon for arbeid i eldre år, er den forskjellig fra yngre generasjoner?

Studenten står fritt til å velge tema, problemstilling, teoretisk forankring og metode.

 

Emneord: Organisasjon ledelse og arbeid, Pedagogikk, Sosiologi, Teknologi innovasjon og kunnskap, Psykologi, Samfunnsøkonomi
Publisert 2. sep. 2020 14:31 - Sist endret 3. sep. 2020 16:08