Senter for sjeldne diagnoser (OUS)

Publisert 4. mars 2022 14:11

Ungdom med et utseende påvirket av sykdom, tilstand eller skade: Hvordan opplever de samtaler om utseendet med sine foreldre?