Ung Face IT

Ungdom med et utseende påvirket av sykdom, tilstand eller skade: Hvordan opplever de samtaler om utseendet med sine foreldre?

Mange ungdommer er opptatt av sitt eget utseende og flere sliter med lavt selvbilde. Noen ungdommer lever med en tilstand eller diagnose som kan være synlig for andre og kan oppleve at de skiller seg ut fra det som er definert som et «vanlig» utseende. Dette kan gjøre dem ekstra sårbare for utseenderelaterte utfordringer.

Ved Senter for sjeldne diagnoser, OUS, testes for tiden et nettbasert selvhjelpsprogram som er ment til å hjelpe ungdommer som selv opplever at de ser annerledes ut, og som synes dette er utfordrende og begrensende i hverdagen. Programmet heter Ung Face IT. I forbindelse med utprøvningen av programmet har det blitt gjennomført mange intervjuer med deltakerne, blant annet relatert til opplevelsen av å snakke om sitt eget utseende med sine foreldre.

Vi søker en student som er interessert i utseendepsykologi, ungdommer og kvalitativ forskningsmetode og som ønsker å skrive en masteroppgave fokusert på ungdommers opplevelse av å leve med et utseende de oppfatter som annerledes, med fokus på deres opplevelse av å snakke om dette med sine foreldre. Denne masteroppgaven kommer til å bidra med viktig kunnskap om erfaringer fra ungdommer med et synlig annerledes utseende og være en betydningsfull kvalitativ komponent av det større Ung Face IT-prosjektet. Vi ønsker at masteroppgaven om mulig senere omskrives til en artikkel for publisering i et vitenskapelig tidsskrift.

Datamateriale og ressurser: Vi har gjennomført 35 semi-strukturerte intervjuer med ungdommer i alderen 12-17 år. Deler av disse intervjuene vil ligge til grunn for masteroppgaven. Intervjuene er allerede transkribert. I tillegg til datamateriale, tilbyr vi også veiledning. Ung Face IT-prosjektet varer fra 2019-2023.

Fagområde: Psykologi

Mer informasjon: Mer informasjon om Ung Face IT:  https://www.ungfaceit.info/. Mer informasjon om Senter for sjeldne diagnoser: https://www.sjeldnediagnoser.no/

Kontaktperson: Johanna Kling, johkli@ous-hf.no

 

Emneord: Psykologi, psychology
Publisert 4. mars 2022 14:11 - Sist endret 4. mars 2022 14:11