Språkrådet

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje, logo, merke.

Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp den norske språkpolitikken på oppdrag fra Kulturdepartementet. Les mer om Språkrådet på hjemmesiden.