Språkrådet: Mastergradsstipend

Språkrådet deler hvert år ut stipend til masterstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i.

Bildet kan inneholde: skriveinstrument tilbehør, hånd, skrive, finger, dokument.

Foto: Språkrådet

Om stipendet

Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke. I år ønsker vi søknader med temaer innenfor følgende fag- eller emneområder:

Mer detaljert informasjon om de enkelte fag- eller emneområdene. 

Språkrådet vil prioritere søknader som er gjennomarbeidet, og som kan føre til kunnskap om viktige nye utviklingstrekk.

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Språkrådet forbeholder seg retten til å ikke dele ut stipend dersom det ikke kommer inn søknader vi vurderer som gode nok eller relevante nok.

Stipendmottakere må skrive under på en avtale der Språkrådet blant annet får rett til å publisere oppgaven på internett hvis Språkrådet ønsker det.

Søknadsfristen for alle stipendene er 1. oktober 2020.

Det må komme klart fram hvilket stipend det søkes om. Send søknaden på e-post til post@sprakradet.no.

Tidligere tildelte stipend

Emneord: Journalistikk, Medievitenskap, Nordiske studier, Lektorprogrammet
Publisert 11. sep. 2020 11:12 - Sist endret 11. sep. 2020 14:30