Norsk Folkemuseum: Anna Grostøl - en idealistisk folkelivsgransker

Norsk Folkemuseum har en stor samling fotografier, film, stoffprøver og nedtegnelser etter Anna Grostøl (1894-1962) fra Lista. Grostøl var utdannet lærer, men brukte all fritid på reiser i Norge for å dokumentere tekstilarbeid og håndverk.

Foto: Norsk Folkemuseum

Mulige prosjekttemaer

Grostøl var utdannet lærer, men brukte all fritid på reiser i Norge for å dokumentere tekstilarbeid og håndverk, ikke minst knyttet til norske bygdekvinners arbeidsområder. Med få midler, men et sterkt ønske om å ta vare på tradisjoner som var i ferd med å forsvinne, tok Grostøl i bruk moderne dokumentasjonsmetoder, som for eksempel film. Grostøl begynte sitt arbeid i mellomkrigstiden, og fortsatte dokumentasjonen fram til hun døde på begynnelsen av 1960-tallet.

Masterprosjekter med utgangspunkt i Grostøls arkiv vil kunne ta utgangspunkt i en rekke ulike temaer. Aktuelle prosjekter vil for eksempel kunne være:

  • Grostøl brukte en rekke metoder i sin dokumentasjon, både skriftlige registreringer, dokumentasjon på film og foto, og stoffprøver. Hva kan disse ulike dokumentasjonsmetodene fortelle når man studerer dem samlet?
  • Anna Grostøls dokumentasjon av samiske tradisjoner.

Tilgang til samlingene m.v.:

Norsk Folkemuseums samlinger er digitalisert. Opplysninger om gjenstander og bildemateriale er tilgjengelig på Digitalt Museum.
Museet kan bidra med bibliotektjenester. Det er lesesalsplasser for besøkende i Folkemuseets bibliotek og besøkssenter. Her finnes også PC'er som kan benyttes til søk i samlingene.

Veiledningskompetanse
Norsk Folkemuseum har formell veiledningskompetanse på alle foreslåtte temaer, og kan om ønskelig og etter nærmere avtale stille med (bi-)veiledere.

Emneord: Europeisk kultur, Historie, Museologi og kulturarvstudier
Publisert 14. mars 2018 15:57 - Sist endret 14. mars 2018 16:13