Arkeologiske, sjøfartshistoriske og konserveringsfaglige prosjekter ved Norsk Maritimt Museum

Arkeologene ved Norsk Maritimt Museum forvalter skipsfunn og annet marinarkeologisk materiale fra 10 av landets fylker. Materialet fra noen av disse undersøkelsene kan i kombinasjon med andre kilder egne seg godt for bruk av mastergradsoppgaver.

Foto: Norsk Maritimt Museum

Mulige prosjekttemaer

I senere år har mye av aktiviteten vært knyttet til prosjekter i Oslo havn, med store funn av skipsvrak og bryggeanlegg. Men det har også vært gjort undersøkelser på flere gamle og nye vrakfunn fra middelalder og tidlig nytid langs kysten mellom Svinesund og Åna Sira. Materialet fra noen av disse undersøkelsene kan i kombinasjon med andre kilder egne seg godt for bruk av mastergradsoppgaver, for eksempel om: 

  • Byutvidelse og havneutvikling i kvadraturen i Christiania ved hjelp av arkeologiske undersøkelser, skriftlige kilder og kart
  • Orlogsfartøyer under den store nordiske krig 1700-1721, med bruk av materiale fra vrak i norske farvann som «Lossen» og «Sleswig», sammen med kunsthistorisk materiale og matrosen Trosners dagbok som nylig er blitt utgitt og dermed lett tilgjengelig
  • Norsk deltagelse i triangelfarten på Vest-Afrika og Karibia, f.eks. med bruk av materiale fra slaveskipet «Fredensborg» og nylig digitaliserte danske koloniarkiver
  • Fransk kapervirksomhet langs norskekysten på 1700-tallet, f.eks. illustrert med godt dokumenterte forlis
  • Fyret på Lindesnes og skipsfarten mellom Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat på 1700-tallet

Museet vil kunne bistå med hjelp til å finne kilder og litteratur, og har også personale med veilederkompetanse som ved behov kan være biveiledere for mastergradsprosjekter i marinarkeologi.

Norsk Maritimt Museums samlinger er digitalisert i Primus, Digitalt Museum og Asta. Det har et moderne og velutstyrt bibliotek med en stor samling både av maritim litteratur og allmenn historisk, lokalhistorisk, kulturhistorisk og arkeologisk litteratur, for en stor del på åpne hyller. Det er åpent for forskere og studenter etter avtale. Lesesalen har gode arbeidsforhold med adgang til PC og trådløst nettverk.

For gjenstandskonservering

Det store arkeologiske materialet fra de senere års utgravninger byr også på muligheter for praktisk anlagte mastergradsoppgaver i gjenstandskonservering. Som eksempler kan nevnes: 

  • Diverse lærmateriale fra utgravningene i Bjørvika
  • Diverse vått og tørt metallmateriale
Emneord: Arkeologi og konservering, Europeisk kultur, Historie, Modern International and Transnational History, Museologi og kulturarvstudier
Publisert 22. mars 2018 13:36 - Sist endret 3. mai 2022 15:16