Norsk folkemuseum: Jæren 2020

Norsk Folkemuseum arbeider med å lage ny utstilling i huset fra Lende i Time kommune på Jæren. I forbindelse dette arbeidet ønsker museet å knytte til seg en masterstudent som kan bidra i kunnskapsutviklingen.

Foto: Norsk Folkemuseum

Mulige prosjekttemaer

Relevante prosjekter vil for eksempel kunne være:

  • Fra stove til museumsobjekt. Prosessen som førte Lendestova til Norsk Folkemuseum. Kildematerialet til en slik undersøkelse vil først og fremst være Norsk Folkemuseums bygningsarkiv, hvor det blant annet finnes en omfattende korrespondanse mellom museet og lokalmiljøet på Jæren.
  • Boformer og byggeskikk på Jæren omkring 1920. Den nye innredningen i Lendestova på Norsk Folkemuseum skal tidfestes til ca. 1920. Museet har behov for mer kunnskap om hvordan folk på Jæren bodde på denne tiden. I hvilken grad ble nye ideer om bolig og innredning tatt i bruk i de gamle jærhusene? Hadde mange erstattet denne eldre bygningstypen med nye bygningstyper? Aktuelt kildemateriale for et slikt masterprosjekt vil blant annet kunne være publikasjonen «Norges bebyggelse», bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur. Fotografier og folketellingen fra 1920 vil også være relevant material.

Tilgang til samlingene m.v.:

Norsk Folkemuseums samlinger er digitalisert. Opplysninger om gjenstander og bildemateriale er tilgjengelig på Digitalt Museum.
Museet kan bidra med bibliotektjenester. Det er lesesalsplasser for besøkende i Folkemuseets bibliotek og besøkssenter. Her finnes også PC'er som kan benyttes til søk i samlingene.

Veiledningskompetanse
Norsk Folkemuseum har formell veiledningskompetanse på alle foreslåtte temaer, og kan om ønskelig og etter nærmere avtale stille med (bi-)veiledere.

Emneord: Europeisk kultur, Historie, Museologi og kulturarvstudier
Publisert 14. mars 2018 16:16 - Sist endret 14. mars 2018 16:22