Norsk folkemuseum: Mellom tradisjon og modernitet

Norsk Folkemuseum har Den Norske Husflidsforeningens arkiv, deriblant hele mønsterarkivet. I denne samlingen finnes over 400 kasser med arkivalia, prototyper og gjenstander. Dette materialet vil kunne danne utgangspunkt for en rekke ulike temaer for en masteroppgave.

Foto: Norsk Folkemuseum. Mønsterskisse til gulvløper av Annette Schirmer fra Den norske husflidsforenings mønstersamling og arkiv.

Mulige prosjekttemaer

Aktuelle prosjekter vil for eksempel kunne være:

  • Utviklingen av husflidsbevegelsen i et historisk perspektiv
  • Mønstrenes tilblivelse og betydningen for norsk kunstindustri. Finnes det for eksempel originale, gamle plagg i Norsk Folkemuseums samling som har dannet utgangspunkt for det som ble utviklet til mønstre? Og hvordan ble kunstnere og designeres arbeid dokumentert?
  • Husflidsbevegelsens mønster-«misjon». Hvilket idégrunnlag og drivkrefter lå bak dette formidlingsarbeidet?
  • Mønstersamlingen som dokumentasjon av immateriell kulturarv

Tilgang til samlingene m.v.:

Norsk Folkemuseums samlinger er digitalisert. Opplysninger om gjenstander og bildemateriale er tilgjengelig på Digitalt Museum.
Museet kan bidra med bibliotektjenester. Det er lesesalsplasser for besøkende i Folkemuseets bibliotek og besøkssenter. Her finnes også PC'er som kan benyttes til søk i samlingene.

Veiledningskompetanse
Norsk Folkemuseum har formell veiledningskompetanse på alle foreslåtte temaer, og kan om ønskelig og etter nærmere avtale stille med (bi-)veiledere.

Emneord: Europeisk kultur, Historie, Museologi og kulturarvstudier
Publisert 14. mars 2018 15:50 - Sist endret 14. mars 2018 16:24