Norsk Folkemuseum: TidsRom - kunnskapsutvikling for ny utstilling

Høsten 2019 åpner Norsk Folkemuseum en ny stor utstilling: TidsRom 1600–1914. Borgerskap og embetsstand. Utstillingen skal vise hvilken betydning borgerskapet og embetsstanden gjennom disse 300 årene har hatt for å forme det moderne Norge. I utstillingen inngår seks autentiske interiører og et stort antall gjenstander fra Norsk Folkemuseums omfattende bysamling.

Foto: Norsk Folkemuseum

Prosjektbeskrivelse

Flere studenter har allerede skrevet MA-oppgaver og bidratt til kunnskapsutviklingen i prosjektet. Fram til utstillingsåpning og i årene framover vil det fortsatt være behov for ytterligere bakgrunnskunnskap for å videreutvikle formidlingen av utstillingstemaene.

Vi er særlig i interessert i MA-prosjekter som viser hvordan Norge i tidsspennet 1600–1914 har vært del av større europeiske forbruksmønstre og transkulturelle strømninger. Mange av gjenstandene i samlingen er produsert i Europa eller Asia, og det vil være interessant å se hvordan møbler og gjenstander, nye stiler og forbruksvarer ble tatt opp og tilpasset en norsk sammenheng. Hvordan kan disse gjenstandene ha bidratt til å endre hverdagslivet i ulike sosiale sjikt, og hvordan inngikk luksusgjenstander i utviklingen av borgerlig dannelse?

Aktuelle tema

Det er mange tema å velge mellom: religiøse verdensbilder, sosiale omgangsformer, dannelse og etikette, husholdning, mat og måltid, forholdet herskap og tjenere, forbruk av importerte og hjemmeproduserte varer, hjemmets estetikk og komfort, nye stiler og moter, kommunikasjon, handel og forbruk. Formidlingen i utstillingen kan studeres fra ulike perspektiver og settes inn i religionshistoriske, stilhistoriske, møbelhistoriske, drakthistoriske, håndverkshistoriske, kunsthistoriske eller kulturhistoriske sammenhenger.

Du kan selv velge tema og innfallsvinkel ut fra lyst, interesse og studiefelt!

Kildemateriale

  • Møbler, gjenstander, portretter og interiører som inngår i utstillingen
  • Opplysninger om samlingene i databasen Primus/DigitaltMuseum
  • Arkivalia i NFs dokumentasjonsavdeling
  • Utstillingsplaner og bakgrunnsinformasjon om utstillingen TidsRom
  • Historiske husholdningsbøker, kokebøker, etikettebøker, erindringer og andre utgivelser i Norsk Folkemuseums bibliotek
  • Eksterne kilder: f eks tollregnskaper, skifter, skjønnlitteratur, aviser, tidsskrifter m.v. (flere av disse kildene er tilgjengelige på ulike nettsteder)

Prosjekt: utvikling av formidling i utstillingen TidsRom 1600–1914. Borgerskap og embetsstand. MA-studenter blir del av utstillingsgruppen, som kan bidra med råd til valg av tema/problemstilling og forslag til kilder.

Tilgang til samlingene m.v.:
Norsk Folkemuseums samlinger er digitalisert. Opplysninger om gjenstander og bildemateriale er tilgjengelig på Digitalt Museum.
Museet kan bidra med bibliotektjenester. Det er lesesalsplasser for besøkende i Folkemuseets bibliotek og besøkssenter. Her finnes også PC'er som kan benyttes til søk i samlingene.

Veiledningskompetanse
Norsk Folkemuseum har formell veiledningskompetanse på alle foreslåtte temaer, og kan om ønskelig og etter nærmere avtale stille med (bi-)veiledere.

Emneord: Europeisk kultur, Gender Studies, Historie, Kunsthistorie og visuelle studier, Museologi og kulturarvstudier
Publisert 14. mars 2018 14:02 - Sist endret 10. apr. 2018 10:03