Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er eit frittståande universitetssenter med overordna formål å drive tverrfagleg forsking, undervising og formidling på kjønnsforskingsfeltet, samt å stimulere til kjønnsforsking ved universitetet sine grunneiningar.

Barcode Oslo

Hvordan påvirker økt mangfold av personell i militære og politiet oppfatningen av tillit og sikkerhet?