Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning, og et flerfaglig forskningsinstitutt med ca. 80 ansatte. Fagkategoriene omfatter økonomer, sosiologer, psykologer, statsvitere, geografer og ingeniører.

Instituttet består av fire fagavdelinger: Persontransport; Transportanalyser og regionale studier; Sikkerhet og miljø og Avdeling for transportøkonomi. Se mer informasjon om masteroppgavesamarbeid på vår hjemmeside.

Barcode Oslo

Transportomfanget vil i stor grad avhenge av lokaliseringsmønsteret. Byutvikling og bytransport er et forskningsfelt med mange viktige spørsmål som kan være aktuelle for en masteroppgave.