TØI - Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning, og et flerfaglig forskningsinstitutt med ca. 80 ansatte. Fagkategoriene omfatter økonomer, sosiologer, psykologer, statsvitere, geografer og ingeniører.

Instituttet består av fire fagavdelinger: Persontransport; Transportanalyser og regionale studier; Sikkerhet og miljø og Avdeling for transportøkonomi. Se mer informasjon om masteroppgavesamarbeid på vår hjemmeside.

TØI samarbeider med Syklistenes landsforening (SLF) om et prosjekt om bruk av sykkel-lys. SLF skal høsten 2021 gjennomføre en kombinert kampanje og lykte-utdeling.

Bildet kan inneholde: produkt, transportmiddel, transportere, linje, skrift.

Vi ønsker oss masterstudenter til bildelingsprosjektet: CarNudge: The impact of parking policies and nudging on charsharing?

Barcode Oslo

Transportomfanget vil i stor grad avhenge av lokaliseringsmønsteret. Byutvikling og bytransport er et forskningsfelt med mange viktige spørsmål som kan være aktuelle for en masteroppgave.

veikant med gress og motorvei

Transportsektoren står for en stor andel av de norske utslippene av klimagasser. Det har lenge sett ut til at økt transportvolum og økte uslipp er direkte koblet mot vekst i BNP, men trenger det å være slik?

Parkeringstripe med 4 biler

Parkeringsrestriksjoner er et vanskelig tema - også politisk sett. Her er det mange problemstillinger å ta tak i.