Preferanser og verdsetting i transport

Samfunnsøkonomiske analyser blir mye brukt i samferdselssektoren, særlig ved vurdering av store investeringer i infrastruktur.

mann på togperrong

Fotoill.:TØI

For å kunne gjøre slike analyser trenger en en rekke parametere som måler den samfunnsøkonomiske nytten av transportforbedringene for de reisende og bedrifter som sender varer. Det finnes derfor offisielle enhetspriser som angir nytten av blant annet spart reisetid, pålitelighet, komfort, sikkerhet og trygghet i transport.

I to pågående prosjekter for norske myndigheter har Transportøkonomisk institutt (TØI) i samarbeid med Menon Economics og Significance (Nederland) beregne nye enhetspriser for samfunnsøkonomiske analyser basert på undersøkelser av preferansene til brukerne innenfor både person- og godstransport. Undersøkelsene er basert på stated preference-metodikk, der brukerne gjør hypotetiske valg mellom ulike reise- eller transportalternativer.

Vi har samlet inn store mengder nye data, noe som gir gode muligheter for masterstudenter som ønsker å skrive masteroppgave basert på selvstendige empiriske analyser. Ved at studenten ser nærmere på utvalgte problemstillinger vil resultatene også være verdifulle for prosjektet. Mulige temaer inkluderer blant annet:

  • Utvikling i verdsetting av reisetid over tid og forklaringer på denne, basert på analyser der en kombinerer data fra flere studier. 
  • Verdien av økt avgangsfrekvens på kollektiv- og ferjereiser, og hvordan denne henger sammen med de reisendes atferd.
  • Kollektivreisendes vurdering av reisetid i ulike fremtidsscenarier med selvkjørende biler eller busser. 
  • Verdsetting av pålitelig levering av godstransport basert på data fra ulike hypotetiske valgsituasjoner. 

Synes du dette høres interessant ut, ta kontakt!

 

Emneord: Development Environment and Cultural Change
Publisert 11. mars 2018 13:21 - Sist endret 12. apr. 2021 10:05