Segregasjon og reisevaner

På TØI er vi interessert i mer kunnskap om sammenhengen mellom segregasjon og reisevaner. Er du også det? 

Reisende på kollektivtransport

Foto: TØI

Oslo er en delt by, både økonomisk og sosialt, noe som blant annet fremkommer i den boka «Oslo – ulikhetenes by» (2017).

På TØI er vi interessert i mer kunnskap om sammenhengen mellom segregasjon og reisevaner. Er det også forskjeller i mellom ulike bydeler i Oslo i reisevaner, og i hvilken grad kan det kobles til sosioøkonomisk segregasjon? Er det noen som har mer lokal mobilitet enn andre, på arbeidsreiser eller på andre reiser? Og er den lokale mobiliteten ønskelig? Mulige implikasjoner for velferd er også et interessant spørsmål.

Vi ser for oss en case-studie med to-tre case. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen kan benyttes for å undersøke forskjeller i reisevaner mellom ulike bydeler/delbydeler, og hva som eventuelt kan forklare forskjeller i reisevaner mellom disse. For å få en bedre forståelse for sammenhengen mellom segregasjon og reisevaner mener vi det også er behov for kvalitative intervjuer.

Emneord: Development Environment and Cultural Change, Human Geography, Sosiologi
Publisert 28. mars 2018 10:42 - Sist endret 22. okt. 2020 11:10