Bruk av elsykkel – effekt av subsidier

TØI har et prosjekt om bruk av elsykler som vi ønsker å invitere en masterstudent til å delta i. Prosjektet handler om sykling, med spesiell fokus på elsykler.

Dame på sykkel opp en bakke

Foto:TØI

Prosjektbeskrivelse

Vi gjennomfører for tiden en stor datainnsamling hvor vi stiller spørsmål om oppfattet atferdskontroll, vanestyrke, intensjoner om atferdsendring osv. Vi fokuserer både på fysisk aktivitet og på transport for disse konstruktene.

Vi har ca 800 deltagere som måles før underveis og etter en tids bruk, samt en kontrollgruppe. Vi har i tillegg til spørreundersøkelsen, en egen app som måler all transport i perioden.

Vi er på jakt etter en kvantitativt orientert student, helst metodesterk, som har lyst på å dykke inn materien. Tenker at det kan passe for en med interesse i Helse, eller sosialpsykologi, men også andre kan være aktuelle.

Emneord: Development Environment and Cultural Change, Statsvitenskap, Sosiologi, Psykologi, Human Geography
Publisert 8. mai 2014 10:19 - Sist endret 22. okt. 2020 11:00