Kollektivtransport

Innen området kollektivtransport møtes mange ulike problemstillinger det kan og bør skrives mer om.

Person som venter på buss

Fotoill: TØI

Kollektivtrafikk kan og blir studert på mange måter fra flere ulike fagbakgrunner. Særlig relevant er: Samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosiologi og statsvitenskap.

Vi er interessert i å knytte til oss studenter som ønsker å skrive masteroppgaver innenfor ”våre” temaer. Vårt mål med dette er å synliggjøre kollektivtransport som et interessant forskningsområde for studenter.

Mulige temaer for en masteroppgave kan være:

  • Hvordan fungerer konkurransen i kollektivtransporten?
  • I hvilken grad er det konkurranse mellom kollektivtransport og andre transportmidler?
  • Hvordan tilpasser kollektivtransporten seg endringer i det felleseuropeiske regelverket?
  • Hvem klarer ikke dagens kollektivtilbud å nå, og hvorfor?

Det finnes mange flere spørsmål også som kan være vel verdt å studere.

Transportøkonomisk institutt (TØI) kan tilby god tilgang på flere databaser, som reisevaneundersøkelser, biveiledere etter kapasitet, et bredt kontaktnettverk innen kollektivtransporten som kan være nyttige for intervjuer, og kontorplasser for inntil fem studenter.

 

Emneord: Development Environment and Cultural Change, Psykologi, Human Geography, Sosiologi, Statsvitenskap
Publisert 3. sep. 2013 15:22 - Sist endret 22. okt. 2020 11:06