Sykkellykt

TØI samarbeider med Syklistenes landsforening (SLF) om et prosjekt om bruk av sykkel-lys. SLF skal høsten 2021 gjennomføre en kombinert kampanje og lykte-utdeling.

En mulig student har stor mulighet til å påvirke hvordan det skal telles og måles, og kan til en viss grad også påvirke selve intervensjonen og budskapet. Den foreløpige planen er at dette gjøres som en før- og etterundersøkelse med kontroll-gruppe. SLF stiller med frivillige til datainnsamling og kampanje-arbeid. Metodikken blir etter planen en kombinasjon av spørreundesøkelse og atferdsmålinger.

Dette er en oppgave som egner seg godt for en Masteroppgave i sosial-psykologi, men også andre tilgrensede felt, som atferdsvitenskap, folkehelsevitenskap, osv. kan være aktuelle. Eksempelvis er det nærliggende å se på lyktebruk som et case hvor Teorien om Planlagt Atferd (TPB) kan komme til anvendelse.

I og med at prosjektet starter opp relativt snart etter sommerferien (planlagt oppstartsmøte er den 10.8.2021) så bør aktuelle studenter ta kontakt snart, for å kunne ha noen innvirkning på opplegget.
 

Fakta om prosjektet

  • Åpent for flere studenter
  • Oppdragsgiver kan stille datamateriale til rådighet
  • Oppdragsgiver kan ikke tilby stipend

Hvordan søke på prosjekt?

Søk på dette prosjektet

Ta kontakt med vitenskapsbutikken@sv.uio.no

Gyldighet

Oppstart høst 2021, snarest

 

Emneord: Psykologi, Sosiologi, Samfunnsgeografi, Sosialantropologi
Publisert 9. aug. 2021 15:49 - Sist endret 9. aug. 2021 15:55