Transportøkonomisk institutt (TØI): Sykkellys, konflikter og ulykker

Er du interessert i statistiske analyser og sykling? Da har vi et spennende tema for masteroppgaven.

Illustrasjonsfoto: TØI

Prosjektbeskrivelse

TØI har i 2015-2016 gjennomført en webbasert spørreundersøkelse blant syklister i Norge om bruk av sykkellys, atferd i trafikken, konflikter og ulykker (TØI rapport 1478/2016). 

Høsten 2016 skal vi følge opp studien ved å sende det samme spørreskjemaet på nytt til de samme respondentene.

Temaet for masteroppgaven vil være å besvare spørsmålet hvorvidt bruk av sykkellys kan redusere innblandingen i konflikter og ulykker, basert på resultatene fra de to spørreundersøkelsene, og ev. supplert av egne observasjoner / intervjuer.

Hvis du er interessert i statistiske analyser og sykling er dette kanskje noe for deg?

Emneord: Human Geography, Sosiologi, Statsvitenskap
Publisert 1. juli 2016 13:57 - Sist endret 16. des. 2019 14:51