Vista Analyse AS

Vista Analyase AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på økonomisk utredning, evaluering, rådgiving og forskning. Våre sentrale temaområder er klima, energi, samferdsel, næringsutvikling, byutvikling og velferd.

Bildet kan inneholde: logo, font.
Publisert 7. feb. 2020 08:48

Vi har flere prosjekter innen utviklingsøkonomi, f.eks. knyttet til utnyttelse av naturressurser i Mosambik.

Bildet kan inneholde: logo, font.
Publisert 7. feb. 2020 08:48

Vi har et flerårig forskningsprosjekt der vi videreutvikler den regionale generelle likevektsmodellen NOREG. En masteroppgave kan enten være en politikkanalyse vha. modellen eller en økonometrisk oppgave som bidrar til å forbedre modellen. I 2021-2022 skal vi ha spesielt søkelys på problemstillinger knyttet til offentlig sektor.

Bildet kan inneholde: logo, font.
Publisert 7. feb. 2020 08:48

Det er viktig å kjenne samfunnets verdsetting av forsyningssikkerhet (fravær av strømbrudd). Informasjon om ulempen hvis et strømbrudd fører at flere samfunnsfunksjoner (f.eks. betalingsformidling, kollektivtransport og tele- og datakommunikasjon) faller ut samtidig ved et strømbrudd er viktig for å sikre en kostnadseffektiv utvikling av kraftnettet i Norge. Vi skal gjennomføre en verdsettingsundersøkelse for å tallfeste slike kostnader.