Vista Analyse

Bildet kan inneholde: logo, font.
Publisert 7. feb. 2020 08:48

Vi har flere prosjekter innen utviklingsøkonomi, f.eks. knyttet til utnyttelse av naturressurser i Mosambik.

Bildet kan inneholde: logo, font.
Publisert 7. feb. 2020 08:48

Vi har et flerårig forskningsprosjekt der vi videreutvikler den regionale generelle likevektsmodellen NOREG. En masteroppgave kan enten være en politikkanalyse vha. modellen eller en økonometrisk oppgave som bidrar til å forbedre modellen. I 2021-2022 skal vi ha spesielt søkelys på problemstillinger knyttet til offentlig sektor.

Bildet kan inneholde: logo, font.
Publisert 7. feb. 2020 08:48

Det er viktig å kjenne samfunnets verdsetting av forsyningssikkerhet (fravær av strømbrudd). Informasjon om ulempen hvis et strømbrudd fører at flere samfunnsfunksjoner (f.eks. betalingsformidling, kollektivtransport og tele- og datakommunikasjon) faller ut samtidig ved et strømbrudd er viktig for å sikre en kostnadseffektiv utvikling av kraftnettet i Norge. Vi skal gjennomføre en verdsettingsundersøkelse for å tallfeste slike kostnader.