Husholdningenes verdsetting av forsyningssikkerhet for utvalgte kritiske samfunnsfunksjoner

Det er viktig å kjenne samfunnets verdsetting av forsyningssikkerhet (fravær av strømbrudd). Informasjon om ulempen hvis et strømbrudd fører at flere samfunnsfunksjoner (f.eks. betalingsformidling, kollektivtransport og tele- og datakommunikasjon) faller ut samtidig ved et strømbrudd er viktig for å sikre en kostnadseffektiv utvikling av kraftnettet i Norge. Vi skal gjennomføre en verdsettingsundersøkelse for å tallfeste slike kostnader.

Bildet kan inneholde: logo, font.

Om stipendet

Vista Analyse ønsker å bidra til et tettere samarbeid mellom studenter og arbeidsliv. Om du er masterstudent innen samfunnsøkonomi og skal skrive masteroppgave, har du muligheten til å søke stipend hos oss. Det tildeles to til tre stipender, hver på 20 000 NOK, til masteroppgaver med relevante problemstillinger. I tillegg tilbyr vi veiledning til masteroppgaven (biveileder – du må ha hovedveileder på universitetet ditt) og kontorplass i et miljø med høy faglig kvalitet.

Emneord: Development Environment and Cultural Change
Publisert 7. feb. 2020 08:48 - Sist endret 1. okt. 2021 10:37