Regional generell likevektsmodell NOREG

Vi har et flerårig forskningsprosjekt der vi videreutvikler den regionale generelle likevektsmodellen NOREG. En masteroppgave kan enten være en politikkanalyse vha. modellen eller en økonometrisk oppgave som bidrar til å forbedre modellen. I 2021-2022 skal vi ha spesielt søkelys på problemstillinger knyttet til offentlig sektor.

Bildet kan inneholde: logo, font.

Om stipendet

Vista Analyse ønsker å bidra til et tettere samarbeid mellom studenter og arbeidsliv. Om du er masterstudent innen samfunnsøkonomi og skal skrive masteroppgave, har du muligheten til å søke stipend hos oss. Det tildeles to til tre stipender, hver på 20 000 NOK, til masteroppgaver med relevante problemstillinger. I tillegg tilbyr vi veiledning til masteroppgaven (biveileder – du må ha hovedveileder på universitetet ditt) og kontorplass i et miljø med høy faglig kvalitet.

Publisert 7. feb. 2020 08:48 - Sist endret 1. okt. 2021 10:33