Utviklingsøkonomi

Vi har flere prosjekter innen utviklingsøkonomi, f.eks. knyttet til utnyttelse av naturressurser i Mosambik.

Bildet kan inneholde: logo, font.

Om stipendet

Vista Analyse ønsker å bidra til et tettere samarbeid mellom studenter og arbeidsliv. Om du er masterstudent innen samfunnsøkonomi og skal skrive masteroppgave, har du muligheten til å søke stipend hos oss. Det tildeles to til tre stipender, hver på 20 000 NOK, til masteroppgaver med relevante problemstillinger. I tillegg tilbyr vi veiledning til masteroppgaven (biveileder – du må ha hovedveileder på universitetet ditt) og kontorplass i et miljø med høy faglig kvalitet.

Publisert 7. feb. 2020 08:48 - Sist endret 1. okt. 2021 10:31