Wikimedia Norge

Wikimedia Norge er en frivillig organisasjon som jobber for å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle. Vi støtter opp om alle de ulike Wikimedia-prosjektene, hvor Wikipedia er det mest kjente. Wikimedia Norge har en assosieringsavtale med paraplyorganisasjonen Wikimedia Foundation, som holder til i San Francisco. Les mer om Wikimedia Norge.

På nettleksikonet hvor alle kan bidra, Wikipedia, er omkring ti prosent av bidragsyterne kvinner. Samtidig er Wikipedia blant Norges og verdens mest besøkte nettsider, og en daglig kilde til kunnskap for barn og voksne.