Wikimedia Norge

Wikimedia Norge er en frivillig organisasjon som jobber for å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle. Vi støtter opp om alle de ulike Wikimedia-prosjektene, hvor Wikipedia er det mest kjente. Wikimedia Norge har en assosieringsavtale med paraplyorganisasjonen Wikimedia Foundation, som holder til i San Francisco. Les mer om Wikimedia Norge.