Wikimedia Norge: Kjønnsubalanse blant Wikipedias bidragsytere

På nettleksikonet hvor alle kan bidra, Wikipedia, er omkring ti prosent av bidragsyterne kvinner. Samtidig er Wikipedia blant Norges og verdens mest besøkte nettsider, og en daglig kilde til kunnskap for barn og voksne.

Illustrasjonsfoto: «Smithsonian Institution» Flickr: Grace Hopper and UNIVAC http://creativecommons.org/licenses/by/2.0 By Unknown, via Wikimedia Commons

Prosjektbeskrivelse

Wikipedia er blant Norges og verdens mest besøkte nettsider, og en daglig kilde til kunnskap for barn og voksne. Både bakgrunnen for kvinners manglende deltakelse på Wikipedia, hvordan det er å være kvinnelig skribent i et mannsdominert nettmiljø, og konsekvensene av kjønnsubalansen er områder hvor det er behov for mer kunnskap.

Aktuelle problemstillinger:

  • Hvilken konsekvens har kjønnsubalansen for hvilke temaer som blir skrevet om/ikke skrevet om på Wikipedia?
  • Er det språklige ulikheter i artikler skrevet om menn og artikler skrevet om kvinner?
  • Er det språklige eller kvalitative ulikheter i artikler skrevet om tema hvor kvinner normalt har mest kunnskap og artikler hvor menn tradisjonelt har mest kunnskap?
  • Hva motiverer de kvinnene som skriver på Wikipedia?
  • Kvinner som enten har begynt å skrive på Wikipedia eller vært på kurs: Hvorfor har de hoppet av/ikke fortsatt?
  • Hvilke holdninger har aktive bidragsytere på Wikipedia til kjønnsubalansen? Hva mener disse om grunnene og om konsekvensene?

Masteroppgaven kan skrives enten på norsk eller engelsk.

Wikimedia Norge kan være behjelpelige med å skaffe informanter og/eller statistisk materiale, og informere om andre forskingsprosjekt som er relevante.

Hvis det er ønskelig, kan det i perioder være mulig å låne kontorplass hos oss i Greenhouse i Schweigaardsgate 34 C. Vi kan dekke utgifter i forbindelse med prosjektet etter avtale.

Wikipedia Norge på sosiale medier:

Emneord: Gender Studies, Lektorprogrammet, Medievitenskap, Nordiske studier, Pedagogikk, Sosiologi, Sosialantropologi
Publisert 15. sep. 2020 14:48 - Sist endret 15. sep. 2020 14:57