Wikimedia Norge: Likestilling og mangfold på Wikipedia

På nettleksikonet hvor alle kan bidra, Wikipedia, er omkring ti prosent av bidragsyterne kvinner. Samtidig er Wikipedia blant Norges og verdens mest besøkte nettsider, og en daglig kilde til kunnskap for barn og voksne.

Bildet kan inneholde: tre.

Fotoillustrasjon: Attribution: Ellisif Wessel, Public domain, via Wikimedia Commons

Prosjektbeskrivelse

Wikipedia er en av verdens mest besøkte nettsider, og en daglig kilde til kunnskap for både barn og unge. Noe som ikke alle tenker over er at all kunnskap som finnes på Wikipedia er skrevet av frivillige bidragsytere, og at innholdet dermed reflekterer interessene og vinklingen til de som skriver. Internasjonalt i de forskjellige Wikimedia-organisasjonene jobbes det aktivt mot å identifisere og tette mangfoldsgapet på Wikipedia.

Wikimedia Norge er en frivillig organisasjon som jobber for å øke innhold på nordsamisk, nynorsk og bokmål  Wikipedia, samt redusere barrierene for at nye bidragsytere kommer til.

Aktuelle prosjekttemaer:

Vi har valgt tre av våre mangfoldsprosjekter som kan være gode utgangspunkt for en masteroppgave:

  1. Kvinner i rødt: fokus på å øke biografier om kvinner på Wikipedia. Her kan masteroppgaver som tar for seg språklige, tematiske, eller størrelses-ulikheter mellom biografier om menn og kvinner være aktuelle.

  2. Samisk språk og kultur: styrke tilgjengeligheten av kilder sånn at det blir enklere å skrive om samiske tema på både samisk og andre språk. Her er vi spesielt interessert i å finne ut av hva som motiverer og hva som hindrer bidragsytere på Nord-samisk Wikipedia.

  3. Skeiv kultur: i forbindelse med skeivt kulturår 2022, vil vi jobbe for økt innhold om skeiv kulturhistorie. Her er vi spesielt interessert i å identifisere hvem og hva som mangler fra skeivt kulturliv, både 100 år tilbake i tid, men også nyere tid. Det hadde også vært spennende å finne ut av forskjeller i hvordan skeive kunstnere omtales opp igjennom historien, og sammenlignet med sine samtidskunstnere som ikke er skeive.

     

Masteroppgaven kan skrives enten på norsk eller engelsk.

 

Wikimedia Norge kan bistå studenter med hjelp til å finne datamateriale på tvers av alle Wiki-prosjektene, kanskje spesielt i Wikidata. Vi har også et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor disse feltene, og kan bistå med å finne kilder.

Studenter som ønsker å skrive masteroppgave om noen av temaene nevnt over kan etter avtale få kontorplass hos oss i Schweigaardsgate 34C.

Vi ønsker å oppfordre alle studenter som ønsker å bruke Wikipedia eller andre Wiki-prosjekter som kildegrunnlag til å kontakte oss om de ønsker veiledning i hvilke muligheter som ligger for å hente ut relevant data på en strukturert måte.

Wikipedia Norge på sosiale medier:

Emneord: Gender Studies, Lektorprogrammet, Medievitenskap, Nordiske studier, Pedagogikk, Sosiologi, Sosialantropologi
Publisert 10. nov. 2020 09:41 - Sist endret 10. nov. 2020 11:33