Hvordan bruke Vitenskapsbutikken

For å kunne søke på prosjekter i Vitenskapsbutikken er det en forutsetning at du har fått opptak på et masterprogram ved Universitetet i Oslo.

1. Finn prosjekt i prosjektkatalogen

Prosjekttekstene varierer i konkretiseringsnivå og i hvilken grad de peker ut visse typer fag og teorier som aktuelle. Det er viktig å se etter muligheter i prosjekttekstene og ikke være redd for å tenke utradisjonelt.

2. Diskutér prosjektet med en vitenskapelig ansatt

Ta kontakt med veileder eller en vitenskapelig ansatt tilknyttet ditt studieprogram for å drøfte om temaet egner seg for en masteroppgave innen ditt fagområde, og om fagmiljøet kan bistå med veiledning. Du skriver en helt ordinær masteroppgave med veiledning fra eget institutt selv om du velger et prosjekt via Vitenskapsbutikken.

3. Skriv en prosjektskisse

Prosjektskissen er ment å gi oppdragsgiver et inntrykk av hvordan du ønsker å vinkle oppgaven din, men du trenger ikke ha en fiks ferdig idé for å skrive en skisse og søke på et prosjekt. Les våre tips til utforming av prosjektskisse. Har du spørsmål som er avgjørende å få avklart med oppdragsgiver før du utformer skissen, ta kontakt med Vitenskapsbutikken.

4. Søk på prosjekt

Du søker ved å fylle ut e-postmalen som er lenket opp fra det aktuelle prosjektet. Prosjektskissen legges ved e-posten som word-dokument.

5. Svar på søknad

Vitenskapsbutikken videreformidler prosjektsøknaden til oppdragsgiver for godkjenning. Du kan forvente svar på søknaden innen to uker. Dersom oppdragsgiver er interessert i et samarbeid formidler Vitenskapsbutikken kontaktinformasjon til vår kontaktperson hos oppdragsgiver.

6. Kontraktsinngåelse

Dersom du og oppdragsgiver blir enige om et samarbeid må du sørge for at kontrakt blir signert av oppdragsgiver og levert til Vitenskapsbutikken.

Publisert 3. des. 2010 17:40 - Sist endret 23. aug. 2018 14:09