Faglig-pedagogisk dag 2020: Opptak av foredragene

Faglig-pedagogisk dag 2020 var kun digital og en del foredrag ble tatt opp. Hvis du ikke kunne delta eller ønsker å se foredragene om igjen, finnes de under hvert fakultet.

Det humanistiske fakultet

Se opptak av foredragene

 • Children's Literature and the Environment. Førstelektor Eleanor McCausland, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

 • Jeanne d'Arc som politisk symbol. Førsteamanuensis Kjerstin Aukrust, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

 • Vippet av pinnen. Om å utvikle metaforisk bevissthet hos andrespråks elever. Førstelektor Oliwia, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Det juridiske fakultet

Se opptak av foredraget

 • Juss i skolen. Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, Institutt for offentlig rett.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kjemisk institutt

Se opptak av foredragene

 • Sonokjemi, Stipendiat Sverre Løyland

 • Kunstige organer kan gi raskere legemiddelutvikling. Stipendiat Frøydis Sved Skottvoll.

 • Vår direkta omgivning som inspiration för kemi och fysik. Førsteamanuensis Bjørn Martin Valldor.

 • Moderne analytisk kjemi i sykehusene: diagnostikk, dopinganalyse og narkotikamisbruk. Professor Steven Ray Haakon Wilson.

 • Nanoteknologi i kampen mot antibiotikaresistens og kreft. Førsteamanuensis Reidar Lund.

Matematisk institutt, Fysisk institutt, Institutt for biovitenskap, Institutt for teoretisk astrofysikk

Se opptak av foredragene

 • Simpsons paradoks. Stipendiat Martin Bråtelund, Matematisk institutt.

 • Simulering av brettspillstrategi. Stipendiat Andreas Nakkerud, Matematisk institutt.

 • Partikkelfysikk for (litt) vidarekomne. Stipendiat Eli Bæverfjord Rye, Fysisk institutt.

 • Verden på vippepunktet. Professor Dag Olav Hessen, Institutt for biovitenskap.

 • Cosmic Microwave Background or how to capture a Big Bang photon. Stipendiat Maksym Brilenkov​, Institutt for teoretisk astrofysikk.

 • Dark Matter or Gravity beyond General Relativity? Professor David Fonseca Mota, Institutt for teoretisk astrofysikk.

Institutt for informatikk

Se opptak av foredraget

 • Om verdien av å forvirre egne studenter. Universitetslektor Daniel Leunbach.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Se opptak av foredragene

 • Et grønt arbeidsliv - hva må til?
  Stipendiat Maiken Bjerga Kiil og professor David Jordhus-Lier, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

 • Hva er virksom og effektiv klimapolitikk i Norge? Postdoktor Katinka Holtsmark, Økonomisk institutt.

 • Selvskading, ungdomstiden utfordringer og digitale arenaer. Postdoktor Line Indrevoll Stãnicke, Psykologisk institutt.

 • Verden i hånden, hvordan smartmobilen forandret verden. Professor Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt.

Det teologiske fakultet

Se opptak av foredraget

 • Himmelsk føde og forbuden frukt. Professor Anne Katrine de Hemmer Gudme.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Se opptak av foredragene

 • Bridging the gap between English in and outside school: Relevance in relation to the new English curriculum and in-depth learning. Førsteamanuensis Pia Sundqvist, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

 • Tilrettelegging i skolen for barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon. Førsteamanuensis Kristine Stadskleiv, Institutt for spesialpedagogikk.

Publisert 5. nov. 2020 13:20 - Sist endret 9. nov. 2020 15:08