Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Rimfax, et norskutviklet georadar instrument om bord på NASA roveren Perseverance.
Professor Svein-Erik Hamran
14:15-15:00: Digitalt, Zoom (Anvendt teknologi, Geofag)
I sommer, 30. juli i år ble roveren Perseverance skutt opp fra Cape Canaveral i Florida. Den lander 18. februar 2021 i Jezero-krateret på planeten Mars. Rimfax er ett av syv vitenskapelige instrumenter om bordsom skal studere geologien i landingsområdet,og velge ut prøver for senere retur til jorda.