Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Effekter av oljeutslipp på fiskepopulasjoner i Barentshavet
Førsteamanuensis Øystein Langangen
09:15-10:00: Digitalt, Zoom (Biologi)
Leting etter oljeforekomster foregår for tiden i områder som tidligere har vært skjermet fra oljevirksomhet. Dette har vært kontroversielt og har ført til en omfattende vitenskapelig og offentlig debatt, spesielt om oljeleting i det økologisk sårbare Barentshavet og områdene rundt Lofoten i Nord-Norge. Området er viktig for overlevelse og utvikling til egg og larver for flere kommersielt viktige marine fiskearter, inkludert torsk, hyse og lodde. Hele økosystemet i Barentshavet er på mange vis avhengige av disse artene. En bekymring er den mulige påvirkningen på fiskebestandene fra et utilsiktet oljeutslipp. I dette foredraget vil jeg ta opp hvordan et oljeutslipp som evt. treffer en del av en årsklasse av fisk kan øke eller minke med over tid og ha effekter på populasjonsnivå. Jeg vil også fokusere på vanskelighetene ved å evaluere slike effekter og dra frem noen av de store usikkerhetsmomentene som er knyttet til en slik evaluering.
Investigating the impacts of human exploitation in the marine environment using ancient DNA (Foredraget) gis på engelsk)
Førsteamanuensis Bastiaan Star
10:15-11:00: Digitalt, Zoom (Biologi)
The impacts of early ecological globalisation may have had profound economic and environmental consequences for human settlements and animal populations. We use an interdisciplinary approach including ancient DNA to investigate the extent of such historical impacts on the early medieval trade of Atlantic walrus (Odobenus rosmarus rosmarus) ivory from Norse Greenland. Our results indicate that more and smaller animals were targeted at increasingly untenable distances during the period of Norse occupation, which reflects a classic pattern of resource depletion. Such a “resource curse” likely contributed to the abandonment of Norse Greenland.
Hva kan genomene fortelle oss om evolusjonære prosesser og artsdannelse
Førsteamanuensis Inger Skrede
11:15-12:00: Digitalt, Zoom (Biologi)
Det finnes mellom 1.5 og 6 millioner sopparter. Grunnen til at dette antallet er så usikkert er at sopp ofte lever inni andre organismer eller lever skjult i jorda. Utviklingen av molekylære teknikker og DNA sekvenseringsteknologi gir oss nå nye muligheter til å forstå hvor stor soppdiversiteten er, hvilken rolle de har i naturen og hvordan nye sopparter oppstår. I dette foredraget skal vi se på hva vi vet om de evolusjonære prosessene som skaper den store soppdiversiteten og om den pågående forskningen på dette feltet.
Verden på vippepunktet
Professor Dag Olav Hessen
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Biologi)
Med bakgrunn i boka “Verden på vippepunktet”; hvor står verden i dag nøktern sett mht klima og naturtap. Hva står på spill, og hva slags kulturelle vippepunkter kan vi se for oss for å motvirke vippepunkter i klima- og økosystemer? Hva er utdanningens rolle i dette? Og ikke minst: kan Covid-19 utgjøre et slags ultimat vippepunkt?
Alt du må vite om vaksiner i korona-tider
Førstelektor Tone Gregers
13:15-14:00: Digitalt, Zoom (Biologi)
Under koronapandemien har vi opplevd et vaksinekappløp verden aldri har sett maken til. I løpet av noen få måneder etter at viruset ble kjent var over hundre ulike vaksinekandidater under utvikling. I høst er flere av dem i såkalt fase 3. Spørsmålene: Hvorfor er det nødvendig å teste ulike typer vaksiner? Hvordan vet vi om vaksinen er trygg? Og kan vi være sikre på at vaksinen faktisk gir langvarig immunitet i en befolkning? .vil bli belyst i foredraget.
Koronavirus SARS Cov-2: immunologisk forskning på COVID-19
Professor Finn-Eirik Johansen
14:15-15:00: Digitalt, Zoom (Biologi)
Den pågående pandemien kan bli den verste helsekrisen verden har opplevd på 100 år. Men det forskes aktivt på viruset og sykdommen over hele verden og mye av forskningsresultatene er umiddelbart tilgjengelig. Spørsmål som: Hvor kommer viruset fra? Hvordan utarter egentlig sykdommen seg? Og ikke minst, hvilke behandlingsalternativer har vi før en vaksine er klar? ...vil bli belyst med et immunologisk blikk.