Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Hva hindrer internasjonalt samarbeid om klimaproblemet?
Stipendiat Ingrid Hjort
09:15-10:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 3 (Samfunnskunnskap, Samfunnsøkonomi)
Hva er det som kjennetegner klimaforandringer som samfunnsøkonomisk og globalt problem? Dette foredraget vil diskutere hvilke utfordringer som hindrer verdenssamfunnet fra å løse klimaproblemet. Hvert land er en selvstendig suveren stat som ingen global institusjon kan påtvinge reguleringer. Derfor må globale problemer løses gjennom frivillig samarbeid og avtaler mellom land. Men samarbeid er spesielt vanskelig å opprettholde når man ikke kan ekskludere de som ikke bidrar fra å nyte den felles gevinsten. Foredraget vil gi en innføring i sentrale begreper innen samfunnsøkonomi som fellesgoder, gratispassasjer, eksterne virkninger og fangens dilemma.
Ulovlige karteller og tysting – bør kartellmedlemmer slippe straff?
Stipendiat Tyra Merker
12:15-13:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 3 (Samfunnskunnskap, Samfunnsøkonomi)
Kartellvirksomhet er ulovlig i de fleste land – og det med god grunn. Dersom bedrifter samarbeider om å sette høye priser fremfor å konkurrere mot hverandre, så taper samfunnet (og særlig forbrukere) på dette. Derfor har en rekke land innført såkalte lempningsordninger – det første kartellmedlemmet som tyster på sine medsammensvorne slipper all straff. Forelesningen forklarer hvorfor en slik ordning kan fungere og hvordan ordningen gagner samfunnet.
Fører globalisering til økt økonomisk ulikhet?
Stipendiat Torje Hegna
14:15-15:00: Eilert Sundts hus, Auditorium 2 (Samfunnsøkonomi, Samfunnskunnskap)
Etter noen turbulente politiske år med et omstridt presidentvalg i USA, en dramatisk avstemming om britisk medlemskap i EU og voksende nasjonalistiske bevegelser i Europa for øvrig kan det tyde på at verden har blitt mer proteksjonistisk og nasjonalistisk. En av drivkreftene bak dette er at de som allerede har minst føler at de ikke tar del i gevinstene fra globaliseringen og taper i forhold til de som allerede har mest. Men er det egentlig slik? Fører globalisering til økt økonomisk ulikhet?