Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Handling og skjebne. Hva gresk tragedie kan lære oss om filosofi
Førsteamanuensis Ingvild Torsen
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Filosofi, Samfunnskunnskap)
Flere filosofer fra 1800-tallet, som Hegel, Nietzsche, Schiller og Kierkegaard, vier greske tragedier stor oppmerksomhet. De er ikke hovedsakelig interessert i tragedie og det tragiske som litteratur, men som en kilde til filosofisk innsikt i store metafysiske spørsmål: hvem er vi, hva forholdet er mellom individ og væren, og hvordan bør vi forstå handling, frihet og skjebne? Denne forelesningen bruker kjente tragedier som en innfallsport til å presentere de nokså kompliserte metafysiske teoriene til noen av 1800-tallets postkantianske tenkere.