Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Statiner: fra sopp til legemidler
Førsteamanuensis Anders Vik og Professor Hege Christensen
10:15-11:00: Kjemibygningen, Auditorium 3 (MU27) (Farmasi)
Hensikten med dette foredraget er å illustrere betydningen av kunnskap i kjemi og biologi for å forstå hvorfor og hvordan legemidler virker ved behandling av sykdommer. Vi skal her ta for oss legemiddelgruppen statiner, som benyttes for å senke nivåene av kolesterol i kroppen. Høyt kolesterol er en viktig risikofaktor for utvikling av hjerte/karsykdom, og i Norge bruker så mange som 500 000 personer disse legemidlene. I denne forelesningen tar vi for oss den kjemiske bakgrunnen for hvordan statinene virker i kroppen, og vi skal også komme inn på biologiske årsaker til hvorfor disse legemidlene kan ha ulik grad av effekt og bivirkninger fra person til person. Vi skal forklare hvorfor noen legemidler ikke bør kombineres med statiner, og hvorfor visse typer mat gir økt sannsynlighet for bivirkninger når man tar statiner.
Bakterier og virus: venn eller fiende
Professor Hanne C. Winther-Larsen
13:15-14:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 4 (Farmasi)
Hensikten med dette foredraget er å gjennomgå ulike egenskaper hos bakterier, virus og parasitter. Vi forbinder gjerne disse organismene med mye ubehag eller ennå verre – sykdom og død. Dette bilde forsterkes med utviklingen av resistens mot antimikrobielle midler som er truende ikke bare for behandling av infeksjonssykdommer men også for moderne medisin slik som vi kjenner den i dag. Vi vil ta for oss ulike muligheter for å begrense denne utviklingen og hvordan vi kan få mikrobene til å gjøre nytte for oss istedenfor både industrielt og i helsefaglig sammenheng.
Fra metan til ibux - En liten reise med legoklossene C, H, O og N
Professor Stig Pedersen-Bjergaard
14:15-15:00: Kjemibygningen, Auditorium 3 (MU27) (Farmasi)
Denne forelesningen er en liten reise fra det enkleste organiske molekylet, metan, og opp til ibux som er et legemiddel. Forelesningen diskuterer hvordan de fysikalske, kjemiske, og farmakologiske/ toksiske egenskaper forandres etterhvert som vi bygger opp større molekyler. Forelesninger bygger direkte på kjemiske begreper og kunnskap som elever i den videregående skolen har lært. Hensikten er å vise at kjemikunnskapene som elevene har kan brukes til å forstå stoffenes egenskaper, og å vise at det skjer mye spennende når de kjemiske stoffene møter biologien. Da beveger man seg over i fagområdet farmasi, og det er kjempespennende!