Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
8 måter å brekke ting på
Stipendiat Vidar Skogvoll
10:15-11:00: Digitalt, Zoom (Fysikk)
Det eneste som er morsommere enn å bygge et sandslott er å tråkke i stykker en annens. I tillegg til å knuse universets mysterier, kan fysikken enkelt anvendes til å brekke, bøye og ødelegge gjenstander av alle slag. I denne presentasjonen vil dere se 8 måter ting kan brekkes på – og hvorfor det skjer - hvor alt fra varme og kulde til lyd og rå makt skal anvendes.
Beregningsorientert fysikk og økonomi
Stipendiat Sebastian Gregorius Winther-Larsen
11:15-12:00: Digitalt, Zoom (Fysikk)
Fysikk og finans har få overfladiske likheter. Ved et kjapt blikk ser en at begge fagfelt stort sett er okkupert av menn, for eksempel. Andre likheter er lite åpenbare for folk flest, med mindre en ser veldig nøye. Da vil en innse at å modellere hvordan varme brer seg i et materiale er forbløffende lik utregningen en gjør for å sette prisen på en aksjeopsjon. For å modellere andre finansielle derivater kan man bruke teknikker som var viktige under utviklingen av den første atombomben. I dette foredraget vil foredragsholderen forsøke å overbevise publikum om at finans og fysikk egentlig er akkurat det samme!
Partikkelfysikk for (litt) viderekomne
Stipendiat Eli Bæverfjord Rye
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Fysikk)
Standardmodellen for partikkelfysikk skildrast på enklaste vis som ei samling elementærpartiklar. Men den matematiske teorien bak partikkelfysikk, kvantefeltteori, handlar om felt som bølgjer og breier seg ut i rom og tid. Korleis heng dette saman, eigentleg? Og korleis leitar vi etter nye partiklar på CERN? Du får eit kræsjkurs i dette foredraget.
Dark Matter or Gravity beyond General Relativity?
Professor David Fonseca Mota
13:15-14:00: Digitalt, Zoom (Astronomi, Fysikk)
Several astronomical experiments strongly indicate there is a dark matter component that has dominated our Universe most of its history: from galaxy scales to the horizon of the Universe. Physicists, however, do not know what it is, and in fact no hint of it has appeared after several decades of trying to find it in particle accelerators and via astrophysical probes. Nowadays, cosmologists wonder if the need of a dark matter component in the universe is not just a sign of the breaking down of Einstein theory of gravity at cosmological scales. In this talk, I will describe why astronomers propose the existence of dark matter, how one could modify Einstein’s General Relativity in order to account for it in our Universe, and how could we know whether a particle dark matter exists or if Einstein gravity is wrong.
Maskinlæring for elever og lærere
Professor Anders Malthe-Sørenssen
13:15-14:00: Digitalt, Zoom (Fysikk)
"Maskinlæring har blitt et viktig verktøy i fysikk og andre naturvitenskaper. Når elevene nå utvikler grunnleggende programmeringsferdigheter i matematikk, kan vi også gi dem en kort innføring i elementer i maskinlæring. Det kan både motivere til mer matematikkforståelse og gjøre begrepene knyttet til maskinlæring mer konkrete. Vi har utviklet et prosjekt som har vært gjennomført med elever i "Programmering og modellering X” ved Ullern v.g.s. i 2019 og 2020 hvor elevene har lært å skrive et selv-lærede program som spiller slangespillet. I prosjektet lærer studentene om nevrale nettverk, og bygger og trener et nevralt nettverk til å styre slangen slik at den ikke kolliderer med seg selv og vokser seg stor. Vi vil fortelle om prosjektet og også komme med andre eksempler på hvordan vi kan integrere elementer av maskinlæring tidlig i undervisningen."
Cosmic Microwave Background or how to capture a Big Bang photon
Stipendiat Maksym Brilenkov
14:15-15:00: Digitalt, Zoom (Astronomi, Fysikk)
Info: Cosmic Microwave Background are the photons which are coming from the Bing Bang till the present time; thus, they are an important source of data of the early Universe, which allows us to test the validity of various cosmological models. It is important to know how we are able to detect this radiation and to extract useful information from it. Hence, in this talk, I am going to briefly introduce the concept of Cosmic Microwave Background, its importance and implication for current cosmological research, And then I am going to discuss previous (COBE, WMAP, Planck, SPIDER etc.) cosmological experiments and also talk about future ones (LiteBIRD).