Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Permafrost som tiner: en viktig brikke i hvordan klimaet vil utvikle seg?
Postdoktor Kjetil Schanke Aas
09:15-10:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 4 (Geofag)
Områder med permafrost utgjør i dag ca 25 % av landarealet på den nordlige halvkule. Permafrost lagrer enorme mengder karbon i organisk materiale, materiale som potensielt kan brytes ned og slippes ut som drivhusgasser med et varmere klima. Den positive (forsterkende) permafrost-karbon-klima koblingen har lenge vært kjent, men er fremdeles et av de store usikkerhetsmomentene i beregninger av framtidens klimaendringer. Hvor mye av karbonet kan bli slippet ut, i hvilken form og på hvilken tidsskala? Dette er spørsmål som forskere jobber med. Svarene kan ha stor betydning for eksempel for å nå målene om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. I foredraget får du vite hvor forskningen står i dag, og hvilke utfordringer som må løses for å bedre representere permafrost-karbon-klima koblingen i fremtidige klima-beregninger.
Om sjeldne mineraler
Førsteamanuensis Henrik Friis
10:15-11:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 4 (Geofag)
Sjeldne mineraler brukes i mye av den moderne teknologien. Hva brukes sjeldne mineraler til, hvor finnes de, og hvorfor er de egentlig så sjeldne? Noen av disse etterspurte og kostbare mineralene får du presentert i dette foredraget fra Henrik Friis som er mineralog ved Naturhistorisk museum.
Hva styrer jordens klima over laaang tid??
Førsteamanuensis Anders Mattias Lundmark
11:15-12:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 4 (Geofag)
Mange av våre store utfordringer innen f. eks. energi, ressurser, klima og miljø stiller krav til forskerne om en tverrfaglig tilnærming og forståelse av jorda som system. Her er det også mulighet for mange og varierte samarbeidsprosjekter mellom fagene i skolen! I denne økta ser vi på noen eksempler på klimavariasjon i et geologisk tidsperspektiv. Hvordan kontrollerer f.eks. astronomi, platetektonikk og evolusjon jordens temperatur?
«Norges skjønneste og frugtbareste Ægn»: Mjøsområdets geologi og landskap
Professor emeritus Johan Petter Nystuen
12:15-13:00: Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 4 (Geofag)
Presten Hieronymus Heyerdahl utga i 1811 et skrift der han begeistret erklærte at Mjøsområdet var «Norges skjønneste og frugtbareste Ægn»! Landskapet er vakkert, men har også en rik geologisk forhistorie med grunnfjell fra jordas urtid, prekambrium, i sørøst og sørvest. Grunnfjellet, 1700-1000 millioner år, har vært gjennom to faser med fjellkjededannelser. Grunnfjellet er mest skogdekt, og de fleste av gardene her er små. Det er den svarte alunskiferen og andre skifre fra kambrium, ordovicium og silur som har gitt en næringsrik morene og den aller beste jorda i Mjøsbygdene. Her finner vi de eldste og største gardene. Mjøsområdet fikk sin endelige form gjennom førti istider i kvartær tid, de siste 2.6 millioner årene. Innlandsisen forsvant for ca. 10-11 000 år siden, og området gjennomgikk landheving, planteinnvandring, klimavariasjoner og bosetning. Lær mer i foredraget av Johan Petter Nystuen.