Alle fag

Snarvei til tidspunkt: 09:15-10:00 - 10:15-11:00 - 11:15-12:00 - 12:15-13:00 - 13:15-14:00 - 14:15-15:00
Ny lærebok i geografi (Kompass), Kunnskapsløftet og en verden i endring
Forsker Henrik Svensen
10:15-11:00: Digitalt, Zoom (Geofag)
I dette foredraget vil dere få høre om arbeidet med et nytt læreverk i geografi for videregående skole. Hvilke endringer har Kunnskapsløftet lagt opp til og hvilke grep kan vi ta for å fornye faget?
Masseutryddelser og øglenes mangfold på Svalbard
Professor Jørn Harald Hurum
11:15-12:00: Digitalt, Zoom (Geofag)
Svalbard har noen av de aller beste mulighetene for å studere hvordan livet kom seg etter den største katastrofen i livets historie, perm-trias utryddelsen, da over 90 prosent av alle arter i havet døde ut. Svalbard var for rundt 252-240 millioner år siden en havbukt omtrent 43° nord på superkontinentet Pangea. Vi er ikke helt sikre på om det er mest brakkvann eller marine avsetninger, antagelig var det en blanding i bukten. Valget av område var ikke tilfeldig, her fant den svenske polarforskeren Adolf Nordenskiöld (1832-1901) de første fiskeøglefossilene på Svalbard i 1864. Nesten på dagen 150 år senere gikk professor Jørn Hurum og teamet fra NHM akkurat de samme fjellsidene på jakt etter mer, var det flere? Bli med ekspedisjonen i dette unike foredraget med en av ekspedisjonslederne.
Geofaglig verktøykasse i undervisning
Førsteamanuensis Anders Mattias Lundmark
12:15-13:00: Digitalt, Zoom (Geofag)
I geofag er et av hovedområdene i læreplanen geofaglig verktøykasse. Her skal elevene arbeide praktisk med kart, kartlegging, digitale kart, geografiske informasjonssystemer (GIS) og GPS. Det er ambisiøse mål, og særlig GIS-bruk kan være svært utfordrende for elevene hvis profesjonelle programmer som ArcGIS og QGIS brukes. Her foreslår vi en litt romsligere tolkning av GIS og inkluderer «geobrowsers» som Google Earth, og ser hvordan et slikt verktøy kan tas i bruk for å integrere de forskjellige målene i Geofaglig verktøykasse. Vi finner frem geologiske eksempler fra Oslo-området og legger inn data i Google Earth (e.g. kart, dronebilder, feltobservasjoner, flyfoto) for enkel analyse og presentasjon av geo-informasjon. Vi avslutter med å lage en kort film i Google Earth,som en måte å presentere elevarbeider.
Subduction: sinking into the Earth’s mantle
Forsker Valentina Magni
13:15-14:00: Digitalt, Zoom (Geofag)
Subduction zones are regions where a tectonic plate moves under another and sinks into the Earth’s mantle. Direct consequences of subduction are not only the presence of volcanoes and the occurrence of earthquakes, but also the formation of mountain belts, the movement of tectonic plates and the opening of new oceans. In other words, subduction, and more generally plate tectonics, is shaping our planet and knowing how it works is key to understand how the natural processes related to it work as well.
Rimfax, et norskutviklet georadar instrument om bord på NASA roveren Perseverance.
Professor Svein-Erik Hamran
14:15-15:00: Digitalt, Zoom (Anvendt teknologi, Geofag)
I sommer, 30. juli i år ble roveren Perseverance skutt opp fra Cape Canaveral i Florida. Den lander 18. februar 2021 i Jezero-krateret på planeten Mars. Rimfax er ett av syv vitenskapelige instrumenter om bordsom skal studere geologien i landingsområdet,og velge ut prøver for senere retur til jorda.